جای شهدا سلام بر روان پاک شهدا... آنانکه نمود واقعی سالکان فی سبیل الله بودند، آنانکه طعم عشق الهی را چشیدند و رفتند، آری رفتند تا ما بمانیم! http://jayeshohada.ir 2018-06-18T00:54:06+01:00 text/html 2018-06-15T19:52:30+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا گزیده ای از وصیت نامه شهید حسین برهانی http://jayeshohada.ir/post/171 <p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">- ای ملت بدانید امروز مسئولیتتان بزرگ و بارتان سنگین است و باید رسالتتان را که پاسداری از خون شهیدان است انجام دهید و تنها با اطاعت ازروحانیت متعهد و مسئول که در راس آن ولایت فقیه می باشد و امروز سمبل آن امام بزرگوار امت قادرید این راه را ادامه دهید.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">- خواهرانم! در تربیت فرزندانتان بکوشید و حجاب را رعایت کنید، زهراگونه زندگی کنید.....</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">- سفارشم این است، مردم! به یاد خدا و روز جزا باشید پیرو ائمه اطهار باشید، که. ....</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">- مردم! امام زمان (عج) را فراموش نکنید. مردم! دنباله رو روحانیت باشید که چراغ راه هدایتند.....</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">از امام اطاعت کنید که عصاره اسلام است، او را تنها نگذارید که نماینده حجه بن الحسن (ع) است. 10/5/1362</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b>&nbsp;روحشان شاد و یادشان گرامی باد</b>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p> text/html 2018-06-02T09:39:02+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا سلفی با شهدا http://jayeshohada.ir/post/170 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/hohada213.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/hohada213.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div><b>سلفی عزت</b></div><div><br></div><div>سلفی کامبیز دیرباز با شهدای گمنام....</div><div>مگر انسان منصفی هست که قدردان این شهدا نباشد؟!</div></div> text/html 2018-05-22T16:25:42+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا رزق شهادت http://jayeshohada.ir/post/169 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/photo_2018.jpg"></div><div><br></div><div><div>در این شب ها میتوان</div><div>رزق شــهادت را گــرفت</div><div>کافی است دلت وصل معبود شــود...</div><div><br></div><div>حدود پانزده هزار شهید در ماه مبارڪ رمضان شربت شهادت نوشیده اند.</div><div><br></div><div style="text-align: left;"><b><font color="#ff0000">سلام بر شهدای عطشان</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></div><div><br></div> text/html 2018-05-21T11:07:56+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا آتش درد http://jayeshohada.ir/post/166 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/sh_chamran.jpg"></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">خدایا! تو را شكر می كنم كه مرا با <b>درد</b> آشنا كردی تا درد دردمندان را لمس كنم، و به ارزش كیمیایی درد پی ببرم، و «ناخالصی» های وجودم را در آتش درد بسوزانم، و خواسته های نفسانی خود را زیر كوه غم و درد بكوبم، و هنگام راه رفتن بر روی زمین و نفس كشیدن هوا، وجدانم آسوده و خاطرم آرام باشد تا به وجود خود پی ببرم و موجودیت خود را حس كنم.</div><div style="text-align: left;"><b><font color="#ff0000">شهید دکتر مصطفی چمران</font></b></div> text/html 2017-06-01T11:10:17+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا کاش درد به دلشان نمیگذاشتیم!!! http://jayeshohada.ir/post/165 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/shohada02.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">شهید یعقوب ابراهیم نژاد:</font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اگر می دانستم با هر بار که خونم ریخته میشود، بی حجابی آغوش حجاب در بر می گیرد، حاضر بودم هزاران هزار بار کشته شوم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b>دردشان را که نکشیدیم...</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b>کاش حداقل با رفتارمان درد به دلشان نمیگذاشتیم!!!</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">روحشان شاد و یادشان گرامی باد&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2017-05-30T02:25:23+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا برخی امّا دیر رسیدند! http://jayeshohada.ir/post/163 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/shohada01.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2">وقتی سفرۀ انقلاب پهن شد</font></div><div><font size="2">سهم اینها که زودتر آمدند،</font></div><div><font size="2">بذلِ جـان بود و جـوانی.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">برخی امّا دیر رسیدند!</font></div><div><font size="2">بعد از روزهای جنگ.</font></div><div><font size="2">و به دنبال سهم!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="2"><b>&nbsp;<font color="#3333ff">سهم‌شان هم شد</font> <font color="#ff0000">فیشهای نجومی</font>&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div></div> text/html 2017-01-13T16:24:47+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا جسدی که پس از ۳۱ سال سالم بود http://jayeshohada.ir/post/161 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/Shahid_Behname_mohammadi.jpg" alt="شهید بهنام محمدی راد"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><font size="2">آرام آرام با دستانمان خاک را کنار زدیم و به سنگ رسیدیم، وقتی که سنگ اول را برداشتیم، با پیکر سالم شهید مواجه شدیم، من که در همان لحظه از حال رفتم، مادرش هم غش کرد؛ باور کردنی نبود، انگار که این بچه یک دقیقه پیش خوابیده است؛ بعد از ۳۱ سال هنوز زانویش خون می‌چکید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><span style="font-size: small;">مادر شهید محمدی می‌گفت که بهنام هر شب به خوابش می‌آید و می‌گوید «من از دوستانم جا ماندم، مرا به مسجد سلیمان ببرید»؛ به اصرار مادر شهید، ایشان را سال ۹۰ نبش قبر کردند. با اجازه علما قرار بر این شد که پیکر ایشان از محل دفن به مسجد سلیمان انتقال پیدا کند.</span></div><div><font size="2">&nbsp;آیت‌الله جمی امام جمعه و جناب سروان دهقان با من تماس گرفتند ، و گفتند شما هم برای مراسم بیایید. بلیط هواپیما گرفتم و برای نبش قبرش رفتیم، من و حاج آقا کعبی جلو رفتیم مادرش سمت راست من و پدرش روبروی او قرار داشتیم. &nbsp;خاک را برداشتند و رسیدند به نزدیکی سنگی که روی جنازه ایشان بود؛ من رفتم جلو و گفتم «بیل را کنار بگذارید، چون استخوان‌های این بچه قطعا در این مدت پوسیده، و اگر تکه‌ای از این سنگ روی آن‌ها بیافتد استخوان‌ها از بین می‌روند. بگذارید من با دست خاک را کنار بزنم و استخوان‌هایش را سالم برداریم». آرام آرام با دستانمان خاک را کنار زدیم و به سنگ رسیدیم، وقتی که سنگ اول را برداشتیم، با پیکر سالم شهید مواجه شدیم، من که در همان لحظه از حال رفتم، مادرش هم غش کرد؛ باور کردنی نبود، انگار که این بچه یک دقیقه پیش خوابیده است؛ بعد از ۳۱ سال هنوز زانویش خون می‌چکید.</font></div><div><font size="2">&nbsp;مادر شهید محمدی، پیکر نوجوان شهیدش را ساعات زیادی در آغوش خود گرفته بود، و حاضر نبود او را از خود جدا کند؛ او می‌گفت «مردم! این بچه بوی گلاب می‌دهد؛ چرا می‌خواهید از من جدایش کنید؟ مگر نمی‌بینید که تمامی اعضایش سالم است؟ پس چرا می‌خواهید او را دفن کنید؟ مگر شما از دست بچه من سیر شده‌اید»؛ واقعا صحنه‌ی عجیبی بود.</font></div><div><font size="2">&nbsp;من سال گذشته مادر بهنام را دیدم؛ به من گفت «جناب سرهنگ! عجب اشتباهی کردم؛ این بچه قبل از اینکه جایش را عوض کنیم هرشب به خوابم می‌آمد و با من حرف می‌زد، و می‌گفت “جایم را عوض کنید، من از دوستانم دور افتادم”، اما از وقتی که جایش را تغییر دادیم، دیگر مثل قبل به خوابم نمی‌آید»؛ من به ایشان گفتم «آیا شما ناراحتی که او خوشحال است»؛ گفت «خوشحالم از اینکه که او خوشحال است، اما ناراحتم که چرا هر شب نمی‌بینمش». ما چنین عزیزانی را داشتیم، که همه باید قدر این افراد را بدانیم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>روحشان شاد و یادشان گرامی باد</b></font></div></div> text/html 2017-01-04T14:30:00+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا اگر زندگیمان مثل اروپایی‌ها شد... http://jayeshohada.ir/post/160 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/sh_alamolhoda.jpg" alt="شهید علم الهدا"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b style="font-size: small; text-align: justify;"><font color="#3333ff">کلام شهید:</font></b></div><div><div style="text-align: justify;"><div><font size="2"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></font></div><div><font size="2">استعمار فرهنگی و فرهنگ زدایی از طریق تقلید تشبه رقابت مصرف‌های مصنوعی و سمبلیك و جلب توجه است و اینجاست كه به سخن عمیق محمد(ص) كه من یتشبه یقوم فهو منه كه از كلمه شبیه استفاده شده (پی می‌بریم) اگر زندگیمان مثل اروپایی‌ها شد اگر وضع لباسهامان مثل مدلهای ارائه داده شده زن روز و بوردا و خانم... شد خود نیز از نظر خصوصیات انسانی و درك و انتخاب راه به سوی او شدن میل كرده‌ایم.</font></div><div><font size="2">یكنواختی و قالبی شدن انسانها در جوامع گوناگون و مخصوصاً در ملت‌ ما كه مرتباً بوسیله برنامه‌های فرهنگی‌مان در سطح وسیعی از طرف مسئولان امر پیاده می‌شود همه در قالبهای ماشینیسم بخاطر بالابردن مصرف جهانی مخصوصاً جهان سوم كه دنیای صنعتی به ما تحمیل می‌كند. غارت اصالتها، منابع معنوی و از بین رفتن خصوصیات زندگی شرقی و یا اسلامی كه عبارت از مصرف هرچه كمتر و تولید هرچه بیشتر بوسیله عوامل آموزشی دگرگون می‌شود. چرا كه اروپای صنعتی می‌بایست برای تولیدات اضافی خود مصرف كننده پیدا كند و چه كند كه بتواند كالای مصرفی بدهد و مواد تولیدی بگیرد و منت بگذارد و خود را هم بالاترو متمدن قلمداد كند.</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><b>روحشان شاد و یادشان گرامی باد</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font color="#3333ff">--------------------------------------------------------------------------</font></div><div style="font-weight: bold;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="font-weight: bold;"><font color="#3333ff">خود نوشت:</font></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div>نتیجه تقلید از فرهنگ غربی، این میشود که بسیاری از ارزش های دینی ما کم کم جای خودشان را بدهند به ضدارزش ها و به تدریج ارزش پیدا کنند! و این فرهنگ زدایی تا جایی پیش میرود که دیگر خبری از ارزش های ما باقی نمی ماند و این چیزی است که دشمنان اسلام میخواهند و ما غافل از آن هستیم، ولی شهدا را ببینید که چقدر بصیر بودند و با این که در شرایط خطیر جنگ سخت بودند، حیله های دشمنان را به خوبی تشخیص داده و در صحنه جنگ نرم نیز به مبارزه میپرداختند.</div></font><font size="2"><div>کاش ذره ای از بصیرت و تقوای آنان در ما بود!</div><div>کاش...</div><div><br></div></font></div> text/html 2016-12-30T06:17:00+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا درد دلی کوتاه با شما! http://jayeshohada.ir/post/159 <div style="text-align: justify;"><font size="2">سلام دوستان عزیزم؛</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">متاسفانه مدت زیادی بود که به دلیل مشغله زیاد و البته شاید عدم مدیریت در تنظیم وقتم، موفق به بروز رسانی این وبلاگ نشدم، لذا به این خاطر شرمنده شهدا و شما عزیزان هستم و امیدوارم که عذرخواهی من رو بپذیرید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">به امید خدا از این به بعد سعی میکنم چند روز یه بار یا هر روز بروزرسانی بکنم که ان شاءالله بیشتر از این شرمنده شهدا نشیم! شما هم دعام بکنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امروز، روز جمعه است...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">دعا بکنیم آقا امام زمان(عج) خودش دست ما رو بگیره و کمکمون بکنه که خوب وظایفمون رو تشخیص بدیم و به تکالیفمون اون طور که باید عمل بکنیم...</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از شهدا هم میخوایم برامون دعا کنن تا همون طور که خودشون بصیرت پیدا کردن و وظیقه شون رو خوب تشخیص دادن، ما هم اهل بصیرت باشیم و مثل شهدا به خدا معرفت داشته باشیم و مثل اونا لیاقت داشته باشیم تا فدای این نظام و انقلاب و اسلام بشیم.</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امروز درسته جنگ سختی در کار نیست ولی جنگ، جنگ نرمه و ما هم افسران این جنگ نرمیم، جهاد ما جهاد کبیره و وظیفه مون خیلی خطیره... ما هم میتونیم شهیدِ در راه این جهاد باشیم. باید واقعا احساس کنیم که در حال جنگیم و با اعمال و رفتارمون افسر خوبی برای جبهه حق باشیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">نمیخوام صحبتم رو طول بدم، خلاصه اینکه حواسمون باشه امروز دشمنان اسلام ایمان ما رو هدف قرار دادن و وقتی باورهامون رو تغییر دادن؛&nbsp;</font><span style="font-size: small;">یعنی ایمانمون رو گرفتن؛&nbsp;</span><span style="font-size: small;">یعنی اسلام ما رو نابود کردن! لذا هممون بایستی با تقوا و بصیرت خودمون رو مسلح کنیم و در مقابل دشمنان اسلام پیروز بشیم تا حقِ این جهاد کبیر رو ادا بکنیم و سربلند از این امتحان بزرگ بیرون بیاییم.</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">لذا از خدا طلب استعانت می کنیم که ما رو در تحقق این امر مهم یاری بکنه...</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">إن شاء الله</span></div> text/html 2016-05-30T12:11:45+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا پرهیز از اختلافات داخلی http://jayeshohada.ir/post/158 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/kalame_shohada/Shahid_Naser_Kazemi.jpg" target="_blank" title="پرهیز از اختلافات داخلی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/kalame_shohada/Shahid_Naser_Kazemi.jpg" alt="پرهیز از اختلافات داخلی" align="bottom" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="425"></a><br><font color="#3333FF" size="1">(برای مشاهده عکس در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید)<br><br></font><b><font size="2"><font size="2"><font color="#FF0000"><font color="#000000">از اختلافات داخلی، به خاطر رضای خدا<br>و خون شهدای انقلاب اسلامی بپرهیزید.</font><br></font></font></font></b><font color="#FF0000"><b><font size="2"></font></b></font><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/Sh_Naser_Kazemi.jpg" alt="شهید ناصر کاظمی" align="bottom" border="0" height="265" hspace="0" vspace="0" width="420"><br><br><div align="justify"><div align="center"><b><font size="2">شهدا خواستن و شهید شدن، اگه ما هم بخوایم میتونیم شهید باشیم!!</font></b><br></div><font size="2"><br>یک روز تو مغازه بابام نشسته بودم و داشتم تمرین جبر و مثلثات رو حل می کردم، به یک مسئله برخوردم که نتونستم حلش کنم، دیگه داشتم کلافه می شدم که ناصر(شهید ناصر کاظمی) سر رسید...<br><br>بهم گفت: چته؟ چرا پکری؟<br><br>گفتم: هرکاری میکنم این مسئله حل نمیشه.<br><br>گفت: نگو نمیشه بگو نمیخوام...<br><br>گفتم که: یعنی چی نمیخوام؟ کلی وقت سرش گذاشتم ولی نمیشه.<br><br>سرش رو تکون داد و گفت: چند دقیقه حواست رو جمع کن و فکرت رو بده به من... بعد با حوصله تموم روش حل مسئله رو بهم یاد داد و گفت: حالا ببین حل میشه؟!<br><br>وقتی سعی کردم دیدم خیلی آسون حل شد!<br><br>بهم گفت: حالا دیدی میشه؟!<br><br>پس خواستن توانستنه!!<br><br></font></div><br><font color="#3333FF"><b><font size="2">شادی ارواح طیبه شهدا و تعجیل در ظهور امام زمان(ع) صلواتی نثار کنیم</font></b></font><br><div align="right"><h3 class="r" align="center"><font color="#006600"><span dir="rtl"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></span></font></h3></div></div></div> text/html 2016-05-29T16:15:00+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا زنده ماندن به چه قیمت؟! http://jayeshohada.ir/post/157 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/kalame_shohada/Shahid_Eslami_Nasab.jpg" target="_blank" title="زنده ماندن به چه قیمت؟!"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/kalame_shohada/Shahid_Eslami_Nasab.jpg" alt="زنده ماندن به چه قیمت؟!" align="bottom" border="0" height="440" hspace="0" vspace="0" width="440"></a><br><font color="#3333FF" size="1">(برای مشاهده عکس در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید)<br><br></font><b><font size="2"><font size="2"><font color="#FF0000"><font color="#000000">این دنیا چندان ارزشی ندارد،<br>که انسان همه چیز خود را برای زنده ماندن به دشمن بدهد،<br>و خود را تسلیم ابرقدرتها نماید!</font><br></font></font></font></b><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font><div align="left"><font color="#FF0000"><b><font size="2">شهید محمد اسلامی نسب</font></b></font><br></div><br><div align="center"><font color="#6600CC"><b><font size="2">--------------------------------------------------------------------------</font></b></font><font color="#6600CC"><font size="2"><b><br></b></font></font><div align="right"><font color="#6600CC"><font size="2"><b>خود نوشت:</b></font></font><br></div><div align="right"><div align="justify"><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000">آری دنیا چه ارزشی دارد، وقتی باشی و در میان غول ها و شیاطین زمان، زندگی کنی؟!</font></font></font><br><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000">تسلیم شیطان شدن چندان سخت نیست، ولی ایستادن در مقابل زورگویی ها خیلی سخت است...</font></font></font><br><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000">پایداری میخواهد و ایستادگی؛</font></font></font><br><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000">تاوان میخواهد و مردن!<br></font></font></font><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000">و البته اگر در کنارش ایمان باشد خیلی راحت است؛ چرا که رنگ معرفت می گیرد و بیداری!</font></font></font><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000"><br>ماندن چه ارزشی دارد، وقتی دربند باشی و اسیر؛</font></font></font><br>درست است <font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000">انسان </font></font></font><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000"><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000">پای آرمانهای خود </font></font></font>باید همه چیز بدهد، بلکه زندگی بدهد؛ تا زندگی ببخشد به خیلی چیزها!!!</font></font></font><br></div><font color="#6600CC"><font size="2"><font color="#000000"><br></font></font></font></div><font color="#3333FF"><b><font size="2">شادی ارواح طیبه شهدا و تعجیل در ظهور امام زمان(ع) صلواتی نثار کنیم</font></b></font><br><div align="right"><h3 class="r" align="center"><font color="#006600"><span dir="rtl"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></span></font></h3></div></div></div> text/html 2016-05-22T12:23:42+01:00 jayeshohada.ir خادم الشـــهدا به همه بگویید ما چرا شهید میدهیم... http://jayeshohada.ir/post/156 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/kalame_shohada/Sh_Barati.png" target="_blank" title="به همه بگویید ما چرا شهید میدهیم..."><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/400/1198974/kalame_shohada/Sh_Barati.png" alt="به همه بگویید ما چرا شهید میدهیم..." align="bottom" border="0" height="444" hspace="0" vspace="0" width="444"></a><br><font color="#3333FF" size="1">(برای مشاهده عکس در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید)<br><br></font><b><font size="2"><font size="2">از ریختن خون شهدا ناراحت نباشید<br>و به همه بگویید، ما چرا شهید می‏دهیم ...<br>و این قدر شهید می‏دهیم، تا ظهور حضرت مهدی(عج).</font></font></b><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br><br></font></b></font><div align="left"><font color="#FF0000"><b><font size="2">شهید سیروس براتی</font></b></font><br></div><br><div align="center"><font color="#6600CC"><b><font size="2">---------------------------------------------------------------------------<br></font></b><br><font size="2">از ناکجای وجود بی مقدارم،<br>تا آستان بی کران کوی تو،<br>در میان سیلاب اشک،<br>پلی از نیاز می زنم...<br>پلی از انتظار،<br>از غیبت تا ظهور... <br><br>اللهم عجل لولیک الفرج<br><br><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> نیمه شعبان مبارک باد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font><br><br></font><font color="#3333FF"><b><font size="2"><font color="#3333FF"><b><font size="2"><font color="#6600CC">---------------------------------------------------------------------------</font><br><br></font></b></font></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="2">شادی ارواح طیبه شهدا و تعجیل در ظهور امام زمان(ع) صلواتی نثار کنیم</font></b></font><br></div><h3 class="r" align="center"><font color="#006600"><span dir="rtl"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"> الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></span></font></h3><br></div>